Здійснення операцій на Форекс завжди супроводжується ризиками, які експерти ділять на ринкові (зміна курсу на ринку, кредитного плеча, ризик паніки і ризик при виборі брокера) та неринкові.

Останні виникають штучним шляхом, без дії будь-яких інструментів ринку. Найчастіше неринкові ризики викликані порушенням закономірностей функціонування біржі, в результаті чого порушується її робота.

Види неринкових ризиків

Найчастіше причинами подібних ризиків стає політика, що проводиться головними банками країн, а також окремих політиків, урядів, системи державних органів влади. Внаслідок чого виникають так звані адміністративні кордони, які гальмують проведення брокерських операцій і зупиняють роботу всієї біржі.

Також величезний вплив мають радикальна і екстремістська діяльність різних угруповань, вчинення ними терористичних атак. Найбільш яскравими показовими прикладами в даному контексті є теракти 11 вересня, вчинені Аль-Каїдою в США в 2001 році, теракти в метро Токіо (1995 р.) і Лондон (2005). В ці дні були зафіксовані серйозні коливання на валютних біржах, встановлені стрибки долара.

Зупинку ринку також можуть викликати серйозні політичні зміни в країні, які зачіпають вертикаль влади. Сюди можна віднести відставку уряду, кабінету міністрів, прем'єр-міністрів, президентів.

Тісно пов'язані з політичними ризиками соціальні і правові. До соціальних ризиків відносять страйки, мітинги, кризи в суспільстві, соціальна напруженість. Іноді окремо виділяють і соціальні програми, реалізація яких відбивається на фінансовій ситуації в країні. Соціальні ризики негативно відбиваються на притоках інвестицій.

До правових ризиків відносяться нерозробленість нормативної та законодавчої баз, відсутність яких призводить до незаконних операцій на валютних біржах.

Окремо варто зупинитися на неринкових ризиків, викликаних екологічними факторами. Їх умовно ділять на три групи: техногенні катастрофи, природні, побутові (або соціально-побутові).

Техногенні фактори призводять до викиду шкідливих речовин і забруднення атмосфери, навколишнього середовища, води і природи. Природні фактори проявляються спонтанних землетруси, стихійні лиха, бурі, природні катастрофи. Соціальні фактори мають масовий характер і проявляються в пандемиях, эндемиях, інфекціях, загрози життю та здоров'ю великої кількості людей.

Дані чинники негативно впливають на роботу різних підприємств, у тому числі і фінансових, викликаючи паніку і коливання курсів валют. Крім того, структури, пов'язані з інвестиційною діяльністю, починають відігравати другорядну роль.

Небезпека неринкових ризиків полягає в тому, що їх поява завжди буває несподіваним. Можна тільки більш або менш спрогнозувати розвиток політичної ситуації в різних країнах світу, але для цього треба постійно стежити за новинами. Тим не менш, проводячи операції на Форекс, необхідно бути готовим до розвитку подібних ситуацій. Іноді неринкові ризики спеціально можуть бути спровоковані на біржі, якщо банківські чи державні структури втрутилися в роботу міжбанківського ринку з метою зірвати проведення торгових угод.

Захист від внутрішньодержавних ризиків

При виникненні неринкових ризиків політичного, правового або соціального характерів необхідно відразу ж обмежити валютні операції, припинити обіг активних засобів, здійснювати щоденний моніторинг за ситуацією у країні, новинами, міжнародною реакцією на події.

Внутрішньодержавні ризики, такі як природні катаклізми, техногенні катастрофи, терористичні атаки, міграції населення, передбачити практично неможливо. Тому єдиним захистом від таких випадків є встановлення ордерів.

Окремо розробляється комплекс заходів, спрямованих на усунення наслідків неринкових ризиків, спрямованих на збереження інвестицій. Такі заходи передбачають проведення діагностики, моніторингу та оцінювання ймовірних негативних впливів. Також проводиться диверсифікація вже існуючих активів. Крім того, йде створення інвестиційного кейса, який повинен бути збалансованим. Його головною метою є не допустити розорення компаній та інвесторів. Обов'язковою складовою таких заходів є аналіз наслідків, на основі чого розробляється програма майбутніх кроків по стабілізації, отримання прибутку і виходу на рівень високого економічного зростання.