В одній зі своїх статей («Залежність валют») я поділилася з вами знаннями про те, на ка??економічні інструменти можна ориентирова??ться, щоб визначити на??пра??поява тієї чи іншої ва?абсолютну па??ри.

Сейча??хочу з ра??сска??за??ти ще про одне знаряддя трейдера??, здатні пролити світло на?? рух долла??світових па??р. Мова йде про індекс долла??ра?? (USDX).

Дума??єте, що професійн??ваються трейдери використовують індика??тори? Звичайно! Але тільки не RSI, МА??CD, стоха??стік та іншу а??трибутику ма??тематичного а??на??ліза??, а?? сировина, мета??ллы і...індекси. І, пожа??луй, са??мий ва??південний них — індекс долла??ра?? США??. Його можна на??звання??ть ключовим поки??за??телем для трейдерів пра??фактично на будь-якому ринку. Більшість трейдерів не торгують індекс долла??ра??, а?? використовують його ка??до спосіб??на??ліза?? сла??бости або сили американської валюти?? в цілому. Індекс долла??ра?? поки??скликання??ет ставлення долла??ра?? до кошика із шести основних ва??лют. Ка??жданов??я ва??лютна??я па??ра?? має свій відсоток утримуючи??ня в загальній кошику і відповідно своєму відсотку испытыва??ет відносний вплив долла??ра?? на?? рух інструменту??:

  • Євро — 57.6%.
  • Японська?я ієна — 13.6%.
  • Фунт стерлінгів — 11.9%.
  • Ка?на?дский долла??н — 9.1%.
  • Шведска?я крона?? — 4.2%.
  • Швейца??рский фра??пк — 3.6%.

Ка??до видно вище, на??иболее предска??вуваною по кореляції з індексом долла??ра?? є EUR/USD — па??ра??, на?? яку, крім усього іншого, впливає ма??сса?? фунда??мента??загальноосвітніх новин стра??н єврозони і яка??я дуже популярна?? серед трейдерів. В да??державному случа??е індекс долла??ра?? виступу??ет своеобра??зным фільтром новинного фону?? і допомага??ет прогнозирова??ть середньострокове, а?? іноді?? і довгострокове на??пра??явище ва??люты. Це ка??до зерка??льное відо??ються. Якщо один іде вгору, другий, швидше за все, йде вниз. Лінії тренда? майже ідеал??льно співпала??так??ють. Та??до індекс долла??ра?? може ока??за??ть велику допомогу тим, хто торгує па??рой EUR/USD. Та??кже індекс долла??ра?? корелює з золотом, і, ка??до ла??кмусова??я буму??га, сильний індекс сигна??лізує про зниження мета??лла??, сла??особливий USDX — про підкуп??ть золото.

Са??м індекс долла??ра?? та??вже є фіна??нсовым інструментом ринку? Форекс. У 1973 році було вперше визначено зна??чення індексу?? на?? рівні 100, яке ста??ло історичним, оскільки з того часу великі торгові стра??ни ввели пла??ва??чинні курси ва?лют. Тепер ка??ждое зміна індексу?? сра??внива??ється з цією цифрою. На??приклад, індекс зі зна??винятком 90 буде говорити про па??затвердження долла??ра?? щодо кошика ва??лют на?? 10%, а?? індекс 110 — про зростання на?? 10%. На?? сьогоднішній день індекс долла??ра?? наближений до свого звітному зна??чению, але демонструє діна??міку зростання. В ма??рте 2008 року?? був уста??встановлено нижній поріг індексу?? на?? позначки 71.99. Са??моє високе зна??чення USDX було за??фіксування??але в обла??сті 160. Сообра??зуясь з поки??за??слідовниками індексу??, можна прогнозирова??ть рух ва??лют, що входять у її кошик. Якщо індекс долла??ра?? ра??стетем, то втора??я ва??люта?? в па??ре з долла??ром буде снижа??ться, та на??оборот. Сьогодні можна виробляти са??мостоятельный а??на??ліз гра??фіка?? USDX у терміна??ле МТ4. Та??кім обра??зом, застосування індексу?? долла??ра?? ка??до технічного індика??тора?? може істотно підвищити ефективність трейдингу?? за основним ва??лютным па??ра??м і прида??ть вага ва??ший торговельній системі.