Переваги роботи на форекс


Споживчий кредит став розвиватися паралельним курсом – не у формі револьверних кредитних карт з постійно поновлюваними кредитними лініями, а у вигляді споживчого кредитування разових покупок.

Причому з самого початку лідером споживчого кредитування було і залишається Ощадбанк, який при оцінці кредитоспроможності позичальників широко використовував систему поруки, а також на сьогоднішній день володіє найбільшою базою даних про клієнтів.

Цікавим є той факт, що Сбербанк так і не випустив на масовий ринок кредитні карти. Банк випускає карти тільки для своїх клієнтів, причому мають історію взаємовідносин з банком або по лінії зарплатних проектів, які успішно выплативших споживчі кредити. На другому місці – банк «Форекс», що спеціалізується на споживчому кредитуванні, стратегія якого довгий час грунтувалася на принципі високих процентних ставок, які дозволяли покривати збитки від дефолтів виплатами з боку сумлінних позичальників. У 2008 р. саме банк «Російський стандарт» домінував на ринку кредитних карт з часткою ринку більше 50 %. У 2005 р. банк став розсилати кредитні картки поштою, але адресатами були не випадкові люди, а клієнти банку, вчасно виплатили споживчий кредит. Так що говорити про становлення ринку кредитних карт в тому вигляді, в якому він існує в США, де процедура оцінки кредитоспроможності позичальника ґрунтується на статистичній калькуляції та інститутах деперсонифицирован-ного довіри та обміну інформацією між гравцями ринку, у нас поки не доводиться.

Порівнюючи американський та російський досвід створення ринку кредитних карт, автор приходить до висновку про множинність шляхів створення ринків і ролі мереж (networks) в цьому процесі. Причому на відміну від традиційного мережевого аналізу, який розглядає мережі взаємодії між агентами одного рівня або типу (наприклад, між організаціями або між індивідами), Гусєва пропонує будувати багаторівневу мережу взаємодій, що включає як організації, так і індивідів. Наприклад, взаємодія банків з торговими мережами для отримання доступу до клієнтів торговельної мережі Форекс, або взаємодія банків і роботодавців для вирішення проблеми невизначеності при оцінці кредитоспроможності потенційних позичальників.