Словник про Форекс Терміни


Аск (Ask) — курс купівлі; ціна, за якою відбувається купівля фінансового інструменту.

Базова валюта (Base currency) — перша валюта в позначенні валютної пари, яка купується чи продається за валюту котирування.

Наприклад, у валютній парі EURUSD базовою валютою є EUR. Обсяг угоди виражається в базовій валюті.

Баланс (Balance) — фінансовий результат по торговому рахунку без обліку відкритих торгових позицій.

Бід (Bid) — курс продажу; ціна, по якій відбувається продаж фінансового інструменту.

Брокер (Broker) — компанія, яка забезпечує здійснення торгових операцій на фінансовому ринку, проведення всіх необхідних розрахунків, кредитування.

Валюта (Currency) — грошова одиниця держави.

Валюта котирування, Котирувана валюта (Quote currency) — друга валюта в позначенні валютної пари, в якій виражена ціна базової валюти. Наприклад, у валютній парі EURUSD валютою котирування є USD.

Валютний курс (Currency quote, Rate) — кількість грошових одиниць однієї країни за одну грошову одиницю іншої країни. Для валютної пари: кількість одиниць котируваної валюти за одну одиницю базової валюти. Наприклад, валютний курс EURUSD = 1,6000 означає, що 1 євро оцінюється в 1 долар 60 центів.

Валютна пара (Currency pair) — фінансовий інструмент для здійснення торгових операцій на валютному ринку Форекс. Дві валюти — базова і котирувана — утворюють валютний курс. Найбільш ліквідні валютні пари на ринку Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Волатильність (Volatility) — ступінь мінливості валютного курсу за певний період часу.

Графік (Chart) — графічне представлення потоку котирувань.

Дата валютування (Value date) — дата виконання зобов'язань по угоді. На ринку Форекс прийнята дата валютування Спот (Spot) — твір розрахунків на другий робочий день після здійснення операції.

Диверсифікація (Diversification) — розподіл капіталовкладень між різними фінансовими інструментами для зниження ризиків.

Довга позиція (Long, Buy-позиція) — купівля фінансового інструменту (для валютної пари: купівля базової валюти за валюту котирування) в розрахунку на підвищення ціни.

Закриття позиції (Close position) — операція купівлі або продажу фінансового інструменту, в результаті якої виконуються зобов'язання, що виникли у трейдера за попередньої операції відкриття позиції, і проводиться розрахунок прибутку/збитку.

Індикатор (Indicator) — математична похідна від ціни або обсягу фінансового інструменту, яка використовується для аналізу і прогнозування ринку.

Інструмент, Фінансовий інструмент (Instrument) — актив, за яким укладається угода з метою отримання прибутку.

Контракт на різницю (Contract for difference) — фінансовий інструмент, що дозволяє отримувати прибуток від зміни курсу базового активу, що лежить в основі контракту, не володіючи самим активом. В якості базового активу можуть виступати акції, товари, індекси, ф'ючерси.

Коротка позиція (Short, Sell-позиція) — продаж фінансового інструменту (для валютної пари: продаж базової валюти за валюту котирування) у розрахунку на зниження ціни.

Котирування (Quoting) — надання трейдеру брокером потоку котирувань для здійснення торгових операцій.

Котирування (Quote) — інформація про поточному валютному курсі фінансового інструменту у вигляді цін Аск і Бід.

Кредитне плече, Плече (Leverage) — співвідношення між позиковими і власними засобами. Виражається як 1:10, 1:50, 1:100. Плече 1:100 означає, що для здійснення торгової операції трейдеру необхідно мати на торговому рахунку суму, що становить 1% від обсягу операції.

Крос-курс (Cross currency) — співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу до третьої валюти (традиційно — до USD).

Ліквідність (Liquidity) — можливість легко продати або купити фінансовий актив за ринковою ціною. Висока ліквідність передбачає високу активність і обсяг торгів.

Лінія тренда (Trendline) — пряма лінія на ціновому графіку, що з'єднує локальні мінімуми при висхідній тенденції та локальні максимуми при низхідній тенденції. Лінія тренда графічно відображає поточну тенденцію на ринку, її прорив є сигналом про можливу зміну тенденції.

Лок, Хеджування (Lock, Hedge) — відкриті на торговому рахунку протилежні позиції (на купівлю та продаж) по одному фінансовому інструменту одного обсягу.

Лот (Lot) — одиниця вимірювання обсягу фінансового інструменту, стандартний розмір контракту. Обсяг угоди вимірюється цілим числом лотів. Стандартний лот на валютному ринку Форекс становить 100 000 одиниць базової валюти.

Маржа (Margin) — заставна сума, під яку брокер надає кредит на здійснення торговельних операцій. Страховий депозит забезпечує покриття можливих втрат по відкритих позиціях.

Маржинальна торгівля (Margin trade) — торгівля з використанням кредиту, що надається брокером під заставну суму. Співвідношення між заставою і кредитом визначається кредитним плечем. Обсяг операцій при маржинальній торгівлі значно перевищує страховий депозит (в 100 і більше разів).

Механічна торгова система (Mechanical trade system) — автоматизовані торговельні правила, що виконуються програмними і апаратними засобами без участі трейдера.

Міні Форекс (Mini Forex) — можливість здійснювати торговельні операції обсягами менше стандартного лота. Наприклад, 0,2 лота — 20 000 одиниць базової валюти.

Ордер (Order) — наказ трейдера брокеру на відкриття або закриття позиції з зазначенням типу операції (купівля/продаж), фінансового інструменту, обсягу, ціни. Ринковий ордер виконується негайно за поточною ринковою ціною. Відкладений ордер виконується в майбутньому при досягненні ціною зазначеного в ордері рівня і діє до виконання, скасування трейдером або видалення при недостатньому маржинальному забезпечення.

Відкриття позиції (Open position) — операція купівлі або продажу фінансового інструменту, в результаті якої у трейдера виникають зобов'язання здійснити протилежну операцію в тому ж обсязі з того ж фінансового інструменту.

Плаваючі прибутки/збитки (Floating profit/loss) — прибутки/збитки за відкритими позиціями при поточних значеннях валютних курсів.

Підтримка, Рівень підтримки (Support Level) — рівень цін, на якому вірогідні активні покупки з можливим розворотом низхідної тенденції.

Прорив (Breakout) — подолання ціною значимої межі (рівня локальних максимумів/мінімумів, рівня підтримки/опору, лінії тренду).

Пункт, Піпс, (Point, Pip) — мінімальна зміна валютного курсу. Для більшості валютних пар (EURUSD, GBPUSD, USDCHF) пункт становить 0,0001, для USDJPY — 0,01.

Своп (Swap) — перенесення відкритої позиції на наступну добу.

Спред (Spread) — різниця між цінами Бід (продажу) і Аск (купівлі), виражена в пунктах.

Опір, Рівень опору (Resistance Level) — рівень цін, на якому вірогідні активні продажі з можливим розворотом висхідної тенденції.

Стоп-аут (Stop Out) — примусове закриття брокером клієнтських позицій через перевищення допустимого рівня збитків за відкритими позиціями.

Стоп-лосс (Stop Loss) — відкладений ордер на закриття позиції за вказаною ціною, застосовуваний для обмеження збитків.

Сторідж (Storage) — плата за своп.

Тейк-профіт (Take Profit) — відкладений ордер на закриття позиції за вказаною ціною, застосовуваний для фіксації прибутку.

Технічний аналіз (Technical analysis) — метод прогнозування руху ринку на основі вивчення динаміки цін за попередні періоди часу з використанням графічних та математичних методів.

Торгова операція, Торгова угода (Trade operation) — купівля або продаж фінансового інструменту у певному обсязі і за певною ціною. Маржинальна торгівля на валютному ринку Форекс припускає послідовне вчинення двох протилежних торгових операцій: купівля з подальшим продажем, продаж з наступною покупкою.

Торгова стратегія, Торгова система (Trade strategy, Trade system) — набір правил і умов для здійснення торгових операцій.

Торговий рахунок, Торговий депозит (Trade account, Deposit) — рахунок, що відкривається брокером, для здійснення трейдером торговельних операцій за рахунок власних коштів за допомогою виставлення ордерів. При маржинальної торгівлі на торговому рахунку достатньо мати деяку частину обсягу операції.

Торговий термінал, Торгова платформа (Trade terminal) — програмне забезпечення для отримання потоку валютних котирувань, проведення торгових операцій у режимі реального часу (за допомогою виставлення ордерів), їх протоколювання та обліку, а також аналізу ринкової ситуації.

Трейдер (Trader) — фізична або юридична особа, що здійснює торговельні операції на фінансових ринках з метою отримання прибутку від коливань цін на фінансові активи.

Трейдинг (Trading) — спекулятивні операції на фінансових ринках.

Тренд (Trend) — стійка тенденція (направлення) в русі цін: висхідна (uptrend) або спадна (downtrend). Бичачий ринок (Bull market) – ринок з вираженою тенденцією підвищення валютного курсу. Ведмежий ринок (Bear market) – ринок з вираженою тенденцією зниження валютного курсу.

Флет (Flat) — відсутність стійкої тенденції (тренду) в русі цін.

Форекс (Forex — Foreign Exchange — міжнародний валютний ринок, вся сукупність операцій з обміну валют країн світу.

Фундаментальний аналіз (Fundamental analysis) — метод прогнозування руху ринку на основі аналізу економічних даних, політичних подій, новин, чуток і очікувань.